HauCon logo

14001 emblem s2        

ASKO - SANDE

ASKO - SANDE

I 2021 vil ASKO Drammen AS bli fusjonert inn i ASKO Oslofjord AS, og virksomheten vil flyttes fra Lier til Hanekleiva i Sande kommune.

I desember godkjente Norgesgruppen ASA den planlagte etableringen av Asko Oslofjord AS, og med det bygging av et automatisert lager i Hanekleiva.

Størrelse på byggene vil bli mellom 20-25.000 kvadratmeter i første byggetrinn. Når og om behovet melder seg har ASKO lagt opp til at det er rom for utvidelse slik at bedriften kan vokse i takt med markedet.

Det er forventet et sted mellom 150 til 200 årsverk ved det nye anlegget, der brorparten av arbeidskraften skal flytes fra dagens anlegg i Lier.

HauCon leverer vanntetting, dybler og armeringstilbehør til prosjektet

Mer informasjon om prosjektet:  Asko - Sande

2016 © HauCon Norge AS | Hovedkontor: Johan Follestads vei 3 | 3474 Åros| Tlf: + 47 31 30 25 00 | E-post: post@haucon.no