Logo HauCon

                                                                                      

                                      Bilderesultat for iso 14001   breeam nor         sos1.jpg  sos2.jpg  sos3.jpg  sos4.jpg                                                                                               

HARBITZALLÉEN - SKØYEN

HARBITZALLÉEN - SKØYEN

WK Entreprenør har fått i oppdrag av Harbitzalleen bolig AS Profier og Møller Eiendom å bygge første byggetrinn av Harbitzalleen på Skøyen. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med en foreløpig verdi av 426 MNOK inkl mva. I byggetrinn 1 inngår 7 bygg og tilsammen 161 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet av MAKE Arkitekter AS.

Møller Eiendom og Profier AS skal sammen utvikle 322 leiligheter på Skøyen. 321 av 322 leiligheter er solgt. Hele prosjektet vil bestå av ca 60.000 kvm når det er ferdig utbygget. I tillegg til de 322 boligene skal Møller Eiendom bygge et nytt kontorbygg på ca 26.500 kvm, en barnehage og opptil 4.500 kvm handelsarealer. Det verneverdige Laboratoriebygget fra 1920 skal bevares og får en fremtredende rolle på det nye torget.

Byggeperiode: 2017-2019

HauCon leverer armeringstilbehør, forskaling, stagløsninger, stengeløsninger, betong- og kjemiprodukter, sikringsprodukter, vanntetting, festemateriell og verktøy.

Mer informasjon om prosjektet: WK Entreprenør AS

2019 ©         HauCon Norge AS   |   Hovedkontor: Johan Follestads vei 3   |   3474 Åros  |   Tlf: + 47 31 30 25 00   |   E-post: post@haucon.no