HauCon logo

14001 emblem s2        

HOLMEN SKOLE - SLEMDAL

HOLMEN SKOLE - SLEMDAL

Prosjekt "Holmen skole" på Slemdal utføres av Betonmast AS og har en verdi på ca. 318 MNOK. Barneskolen vil inneholde spesialavdeling, dobbel gymsal og parkeringskjeller og vil ha et innendørs areal på ca. 11 000 m2 og et utendørs areal på ca. 18 000 m2. Skolen vil huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Skolen bygges som et passivhus og bygget prosjekteres med mulighet for å utvide til fire paralleller hvis behovet melder seg. Derfor er det lagt vekt på stor fleksibilitet knyttet til tekniske og bygningsmessige løsninger. Det er også lagt stor vekt på å sørge for godt dagslys i alle rom som brukes hver dag. Skolen vil få lyse og skjermede utearealer med stor grad av variasjon. Det er også lagt til rette for at utearealene skal brukes etter skoletid.

Prosjektet gjennomføres som «Totalentreprise i partnering». Modellen er basert på tidlig samhandling mellom de aktørene som i størst grad kan og vil påvirke prosjektforløpet og prosjektresultatet. Det er en grunnleggende holdning at arkitekt, rådgivere og entreprenører i samhandling med brukere og byggherre kan optimalisere et prosjekt i forhold til tid, kostnad og kvalitet.


Stenseth & RS Entreprenør AS
har hele betongjobben på prosjektet med en verdi på ca. 16 MNOK.

HauCon
leverer armeringstilbehør, forskaling, stag, betong- og kjemiprodukter, stengeløsninger, vanntetting, innstøpningsprodukter, sikringsutstyr og verktøy.

Mer informasjon om prosjektet: Oslo kommune - Holmen skole

2016 © HauCon Norge AS | Hovedkontor: Johan Follestads vei 3 | 3474 Åros| Tlf: + 47 31 30 25 00 | E-post: post@haucon.no