Logo HauCon

                                                                                      

                                      Bilderesultat for iso 14001   breeam nor         sos1.jpg  sos2.jpg  sos3.jpg  sos4.jpg                                                                                               

HØYDEBASSENG - FJERDINGBY

HØYDEBASSENG - FJERDINGBY

Nedre Romerike Vannverk er oppdragsgiver for utbygging av høydebasseng H18 i Rælingen kommune. Høydebassenget skal levere vann inn i eksisterende nett i et område med stor utbygging.

HAB Construction har fått oppdraget med å bygge bassenget som har et totalt vannlagringsvolum på 7000m3 fordelt på et ytre og et indre kammer, bygget i betong.


Byggeperiode:
2017-2019


HauCon leverer forskaling, vanntetting, armeringstilbehør, betong- og kjemiprodukter, grunn- og isolasjonsprodukter, sikringsutstyr, festemateriell og verktøy.

2019 ©         HauCon Norge AS   |   Hovedkontor: Johan Follestads vei 3   |   3474 Åros  |   Tlf: + 47 31 30 25 00   |   E-post: post@haucon.no