Logo HauCon

                                                                                      

                                      Bilderesultat for iso 14001   breeam nor         sos1.jpg  sos2.jpg  sos3.jpg  sos4.jpg                                                                                               

RV.5 LOFTESNESBRUI

RV.5 LOFTESNESBRUI

Statens vegvesen er oppdragsgiver for ny forbindelse over Loftesnessundet i Sogndal kommune. PNC utfører arbeidet på den 194m lange broen som fundamenteres på peler og bygges som en nettverksbue. Prosjektet omfatter 600m vei, 200m sukundærvei, samt en rundkjøring. Det tilrettelegges også for gående og syklende med egen gang- og sykkelvei. Prosjektet har en verdi på ca 319 MNOK. Byggeperiode: Desember 2015-2018.

HauCon leverer armeringstilbehør, forskalingstilbehør, trelast, finer og verktøy

Mer informasjon om prosjektet: Statens vegvesen

2019 ©         HauCon Norge AS   |   Hovedkontor: Johan Follestads vei 3   |   3474 Åros  |   Tlf: + 47 31 30 25 00   |   E-post: post@haucon.no