Haucon Norge AS
Meny
NY ANSATT - BÆREKRAFT- OG KVALITETSANSVARLIG

NY ANSATT - BÆREKRAFT- OG KVALITETSANSVARLIG

For å ivareta våre forpliktelser som gjelder bærekraft og utvikling har vi ansatt Vegar Mostue som bærekraft- og kvalitetsansvarlig ved vårt hovedkontor i Røyken. Vegar vil ha ansvaret for å evaluere vår virksomhets påvirkning på miljøet og sikre at vi overholder regler og forskrifter vi er pålagt å følge.

Velkommen til HauCon.