Haucon Norge AS
Meny

Meny

Fugeblikk

Stålprofiler behandlet for å hindre gjennomtrenging av vann.


Fugeblikk Cemflex
Fugeblikk Cemflex

Stålprofil som er belagt med CEMFLEX waterstop for å hindre vannlekkasje i støpeskjøter

Fugeblikk Constic
Fugeblikk Constic

Stålprofil belagt med thermoplastisk polymer som limer til betong ved utstøpning

Fugeblikk FB
Fugeblikk FB

Stålprofil belagt med hydra FB membran coating

Fugeblikk Preprufe
Fugeblikk Preprufe

Stålprofil som er belagt med PREPRUFE, som binder seg til betong, og forhindrer vann i å passere.

Tilbehør
Tilbehør

Tilbehør til fugeblekk