Haucon Norge AS
Meny

Meny

Dybler / Hylser

Dybler og hylser til overføring av skjærkrefter


Dorn type SLD
Dorn type SLD

Dybel for å overføre skjærkreftene i bevegelsesfuger i betongkostruksjoner. Dybelen tar krefter i to retninger i fugen.

Kompakthylse
Kompakthylse

Forankringsbolt med hylse og innvendige gjenger, for innstøpning i betong.

Rørhylse Vemo
Rørhylse Vemo

Forankringshylse med innvendige gjenger, for innstøpning i betong.

Stangdybel med tilbehør
Stangdybel med tilbehør

Benyttes til å overføre skjærkrefter i en støpeskjøt.