Meny

Meny

Dybler / Hylser

Dybler og hylser til overføring av skjærkrefterDorn type SLD

Dybel for å overføre skjærkreftene i bevegelsesfuger i betongkostruksjoner. Dybelen tar krefter i to retninger i fugen.


Kompakthylse

Forankringsbolt med hylse og innvendige gjenger, for innstøpning i betong.


Rørhylse Vemo

Forankringshylse med innvendige gjenger, for innstøpning i betong.


Stangdybel med tilbehør

Benyttes til å overføre skjærkrefter i en støpeskjøt.