Meny

Meny

FLOMVERN

Flom kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og miljø. HauCon er leverandør av markedsledende flomvern fra tyske IBS og tilbyr rådgivende flomsikring med vekt på skadeforebygging.


Flomvern av bygg
Flomvern av bygg

Flomsikring av bygninger, innkjørsler og annet

Flomvern av landskap
Flomvern av landskap

Flomsikring av elvebredder, kaianlegg, kraftverk og annet