Haucon Norge AS
Meny

HMS

Helse, miljø og sikkerhet ivaretas hos HauCon. En nullskade-visjon er en selvfølge. Samtidig har vi fokus på å forebygge sykefravær gjennom et godt sosialt miljø i bedriften. Ansatte og ledelse med dedikert ansvar sørger for riktig utvikling, samtidig som alle er bevisst på sin egen holdning og ansvar for egen arbeidsplass. Resultatet av HMS-arbeidet gjør HauCon til en forutsigbar og stabil aktør i bransjen.