Haucon Norge AS
Meny

Meny

Bolter

Maskinskruer, ekspansjonsbolter og slaganker


Boltskruer
Boltskruer

Maskinskruer

Ekspansjonsbolter
Ekspansjonsbolter

Ekspanderende bolter for montering i stein og betong

Slaganker
Slaganker

Anker med innvendige gjenger for fastbolting av utstyr