Haucon Norge AS
Meny

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 med formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre interessenter tilgang på denne informasjonen.

Ledelsen i HauCon Norge har forankret en forpliktelse til å overholde Åpenhetsloven og vi skal fremstå ansvarlige med hensyn til miljø, HMS, produkter og våre leverandørvalg. Våre søsterselskap i Norge, HauCon Vest AS og HauCon Nord AS, jobber etter de samme retningslinjer, selv om de ikke når kravene til rapportering etter loven. Men med de samme leverandører og avtaler/administrasjon, behandles alle leverandører i HauCon-systemet i Norge likt, uansett hvilket juridisk selskap som er varemottaker.

HauCon Norge er ISO 14001-sertifisert og gjennom vårt arbeid med sertifiseringer har vi etter hvert laget en omfattende og systematisk vurdering av våre produkter, leverandører og våre prosesser. Åpenhetslovens krav om aktsomhetsvurderinger er dermed et supplement til de prosessene vi allerede har etablert. Våre leverandører skal underskrive vår Code of Conduct i tillegg til leverandøravtale, der vi bl.a. beskriver våre krav til leverandøren om arbeidsforhold, menneskerettigheter, korrupsjon, miljø osv.

Redegjørelse for 2023 finnes her.