Haucon Norge AS
Meny

ÅPENHETSLOVEN - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

I tråd med lov om åpenhet plikter HauCon Norge AS å arbeide aktivt med dette. Våre søsterselskap i Norge, HauCon Vest AS og HauCon Nord AS, jobber etter de samme retningslinjer, selv om de ikke når kravene til rapportering etter loven. Men med de samme leverandører og avtaler/administrasjon, behandles alle leverandører i HauCon-systemet i Norge likt, uansett hvilket juridisk selskap som er varemottaker.

HauCon Norge AS er et selskap som selger ferdigproduserte spesialvarer til betongindustrien i Norge. Vi omsatte i 2022 for 460 millioner, med 54 ansatte. Med beslektete selskap i Norge omsatte HauCon i 2022 for 635 millioner, med 80 ansatte.

HauCon Norge er ISO 14001-sertifisert, og arbeider med sertifisering etter ISO 9001. Gjennom vårt arbeid med sertifiseringer har vi etter hvert laget en omfattende og systematisk vurdering av våre produkter, leverandører og våre prosesser. Åpenhetslovens krav om aktsomhetsvurderinger er dermed et supplement til de prosessene vi allerede har etablert.

Vi har forankret i ledelsen en forpliktelse til å overholde åpenhetsloven. Vi skal fremstå ansvarlige med hensyn til miljø, HMS, produkter og våre leverandørvalg.

Innad i organisasjon har vi arbeidskontrakter som skal sikre godt arbeidsmiljø og arbeidsforhold, vi har hyppige vernerunder, vi har avvikssystem, rutiner for anonym varsling om kritikkverdige forhold, samt andre tiltak der vi skal sikre at alle retningslinjer følges.

Våre leverandører skal underskrive vår Code of Conduct i tillegg til leverandøravtalen, der vi bl.a. beskriver våre krav til leverandøren om arbeidsforhold, menneskerettigheter, korrupsjon, miljø osv.

Vi har hele tiden unngått å handle med land som er risikofylte med tanke på brudd på våre retningslinjer. Våre leverandører er hovedsakelig i Europa, der vi har hyppige bedriftsbesøk og kontakt for alle våre vesentlige vareleverandører. Vi har gruppert våre leverandører etter grad av samhandling og viktighet, og har for alle våre aktive vareleverandører innført overvåkning basert på aktsomhetsvurderingene våre.

For 2022 fant vi ingen avvik som medførte tiltak fra vår side.

Dette er en pågående prosess, så vi vil fortsette dette arbeidet fremover, og vil komme med ny rapport sommer 2024. Erfaringer vi gjør i 2023 vil danne grunnlag for om vi skal øke omfanget av vårt arbeid, eller endre metodikken og implementere nye verktøy.