Haucon Norge AS
Meny

Meny

Flomvern av landskap

Flomsikring av elvebredder, kaianlegg, kraftverk og annet


Forskjellige typer flomsikring som kan benyttes for større områder, der valget står mellom kostnader, hyppighet og mulighet for inngrep i landskapet.


Demonterbart flomvern for landskap og større installasjoner
Demonterbart flomvern for landskap og større installasjoner

Systemer for rask opp- og nedmontering ved fare for oversømmelser

Flyttbare flomvernanlegg
Flyttbare flomvernanlegg

Systemer der fundamentering blir uforholdsmessig dyrt, og der hyppigheten for flom ikke er like stor.

Permanente anlegg
Permanente anlegg

Systemer for bruk der det er hyppig fare for flom eller bølger, og som krever ekstra beskyttelse.