Haucon Norge AS
Meny

Meny

Riveverktøy og skraper

Skraper, spett, brekkjern o.l. til nedtaging av forskaling


Betongskraper og barkespader
Betongskraper og barkespader

Skraper til rengjøring av forskaling

Brekkjern
Brekkjern

Solide brekkjern til riving og uttrekk av spiker

Rivespett
Rivespett

Spett av stål eller aluminium