Haucon Norge AS
Meny

Meny

Gjennomføringer

Rørtettingsmansjett benyttes til vanntetting av gjennomføring av ledninger eller rør i betongplate, vegg eller mur.


Nofirno
Nofirno

Brann- og eksplosjonssikker, gass-, røyk- og vanntett gjennomføring til bruk med kabler og rør

Rørmansjetter
Rørmansjetter

Rørtettingsmansjett benyttes til vanntetting av gjennomføring av ledninger eller rør i betongplate, vegg eller mur.