Haucon Norge AS
Meny

Meny

Mørtel og sement

Mørtel og sement til de fleste oppgaver


Ekspanderende mørtel
Ekspanderende mørtel

Spesialmørtel for innstøping og forankring

Forankringsmørtel
Forankringsmørtel

Hurtigherdende mørtel (PMMA) som benyttes til forankring.

Fugemørtel
Fugemørtel

Fuging av vertikale fuger mellom betongelementer uten bruk av forskaling

Murmørtel
Murmørtel

For muring og pussing av tegl og murverk

Pussmørtel
Pussmørtel

Mørtel for pussing av støpte og murte fasader

Reparasjonsmørtel
Reparasjonsmørtel

Mørtel for reparasjoner og tynn påstøp.

Sement
Sement

Bindemiddel som blandes med støpesand og vann

Støpemørtel
Støpemørtel

Støpemørtel til mindre støpearbeid