Haucon Norge AS
Meny

Miljø

ISO14001:2015

HauCon Norge AS er sertifisert med ISO14001-2015 og forplikter seg dermed til å redusere sin negative påvirkning på miljøet. Ved hjelp av miljøstyringssystemer sikrer HauCon kontinuerlig forbedring og bidrar aktivt til følgende:

- Sette miljømål
- Gi svar til interesseparter som etterspør dokumentasjon på selskapets miljøprestasjoner
- Rapportere relevant informasjon til alle som etterspør opplysninger om HauCon Norge AS sin miljøpåvirkning

HauCon Norge AS sine retningslinjer for miljøstyring stiller også krav til identifisering av alle vesentlige miljøaspekter i tillegg til overordnete prinsipper basert på ISO14001, og hvordan dette skal håndteres, følges opp og rapporteres. HauCon har en klar visjon om høy fokus på arbeidet knyttet til HMS og ytre miljømålsetting, med en tydelig definert retning for vår miljøpolitikk. I henhold til standarden fremmer HauCon sin miljøpolitikk ovenfor sine avtalepartnere og oppfordrer alle til å støtte fullt ut de målsetninger, sikringstiltak og prosedyrer som omfattes av dette.

Sertifiseringsorgan: DNV
Sertifikat ISO14001-2015: Klikk herBREEAM NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. HauCon innehar høy kompetanse rundt BREEAM og er leverandør til mange kundeprosjekter som omfattes av miljøklassifiseringen.

Spørsmål om BREEAM?

Kontakt dokumentasjonsansvarlig:
Robert Kristensen-Devik
E-post: rkd@haucon.no