Haucon Norge AS
Meny
FLOMVERN

FLOMVERN

Flomvern av bygg og landskap
HauCon er leverandør av markedsledende flomvern fra tyske IBS og tilbyr rådgivende sikringstiltak med vekt på skadeforebygging.

Flom kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og miljø. Flomforsvarsveggene redder liv og beskytter byer og landskap uten større inngrep.

Ved bygging av nye bygg eller infrastruktur er det viktig å implementere flomvern allerede i planleggingsfasen. HauCon tilbyr digitale tvillinger (RFA-fil) slik at objektene enkelt kan importeres til plantegningen. Visualisering av flomutsatte områder eller byer kan utføres av HauCons BIM-avdeling for å vise hvordan riktige sikringstiltak kan bidra til å redusere kostnaden flom påfører samfunnet. Forsikringsselskapene har varslet endrede krav til bygging i flomutsatte områder, hvor flomvern er en del av dette.Våre selgere har høy kompetanse innen flomsikring av bygg og landskap og bistår gjerne som en rådgivende part.

       


 

Flomvern av bygg
Vi leverer systemer for sikring av inngangspartier, vinduer og dører, med rask montering ved fare for flom. IBS demonterbare flomforsvarsvegger redder liv, beskytter byer, landskap og industrielle anlegg over hele verden. Systemene har lang holdbarhet og tåler store belastninger fra drivende gjenstander.


Flomvern av landskap
Vi tilbyr systemer for sikring av elvebredder, kaianlegg, store installasjoner og andre større områder som kan være flomutsatt. Det unike systemet kan monteres opp på kort tid ved varsel om flom. HauCon tilbyr også system for permanent oppføring der det er hyppig flom, store bølger eller store tidevannsforskjeller, eller områder der montering og demontering blir for dyrt og ikke kan gjøres raskt nok.                                                 

             


REFERANSER:

FLOMVERN DEMONTERBARE FOR BYGG


- Sætre Havn
- Ollebukta, Tønsberg
- Holmestrand Utvikling

  
  

FLOMVERN DEMONTERBARE FOR LANDSKAP


- Dalen, Telemark
- Teknologiparken, Kongsberg

 

    

Demmer opp for 200-års flom

En referanse for IBS sitt flomverns-system finnes i Dalen i Telemark, der elva Tokkeåi  kan skape store oversvømmelser. Her er det støpt en kraftig betongmur godt under elvebunnen som i seg selv sikrer opp mot 50-100 års-flom i elva.  I tillegg er den er tilpasset IBS-systemet med innstøpte fotplater for en rask og feilfri montasje.

Ved fare for 200-års flom, kan IBS-flomvernet raskt monteres -og sikre både landskap og bebyggelse mot skader. Med denne løsningen beholder eiendommene sin utsikt og tilgjengelighet til det flotte vassdraget- når det ikke er flom.NYHETSBREV:Visualisering er viktig
Visualisering brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. 
HauCon kan tilby visualisering

både i 3D og VR, som viser hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det

skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet.


          

 

Felles for alle prosjekter er at de er avhengige av en god oppstart.
HauCon kan effektivisere prosessen ved å levere prosjekteringsgrunnlag
med bl.a 3D-grunnlag i form av Revit-filer.Har du spørsmål?

PAUL STALSBERG
Salgssjef / Sales Mngr.

+47 97 63 62 52
+47 31 30 25 10
pst@haucon.no


Telefon: +47 31 30 25 00