Meny
ISO 14001

ISO 14001SERTIFISERING

Det er Det Norske Veritas (DNV-GL) som er sertifiseringsorgan for HauCon Norge AS.
Systemresultater er tilgjengelig for våre interessepartnere.

Vi setter også krav til at våre samarbeidspartnere skal bidra aktivt til at vi oppnår våre
mål og forpliktelser, samt ivareta alle myndighetspålagte krav.