Meny

ISO 14001
For å ivareta det ytre miljøet på best mulig måte, er HauCon Norge AS sertifisert i henhold til Miljøsertifiseringssystemet ISO 14001. Det er Det Norske Veritas (DNV-GL) som er sertifiseringsorgan for HauCon Norge AS. Systemresultater er tilgjengelig for våre interessepartnere. Vi setter også krav til at våre samarbeidspartnere skal bidra aktivt til at vi oppnår våre mål og forpliktelser, samt ivareta alle myndighetspålagte krav.