Meny
RADONSIKRING

RADONSIKRING


Hvilke tiltak kan du gjøre for å forbedre radonnivået?

Radon i store mengder kan være helseskadelig, men det er flere enkle tiltak
som kan gjøres for å holde radonnivået innenfor de anbefalte grensene.


Produktbilder

  

Tiltak

Vanligvis tilfaller ansvaret med å følge med på radonnivået til eieren av boligen, men i borettslag og sameierer det borettslaget som er ansvarlig. Radonnivået måles enkelt med en radonmåler. Hvis nivået er for høyt, er det opp til borettslaget å iverksette tiltak.


Gir målingen over 200 becquerel per kubikkmeter luft, har du høyere verdier enn anbefalt og bør iverksette tiltak til verdien har gått under grensen. Måler du verdier mellom 100–200 becquerel per kubikkmeter bør du også iverksette tiltak, men er sluttverdien etter tiltakene fremdeles mellom 100 og 200 Bq/m3 (men anses som så lav som mulig for den gitte bygningen), kan resultatet anses som tilfredsstillende.


                 


Les nyhetsbrev:Har du spørsmål?


Telefon: +47 31 30 25 00