Meny
SPILLBAKKER

SPILLBAKKER

Spillbakker for oppsamling av farlig avfall
Spillbakke til bruk for oppsamling av diverse farlig avfall som oljer og kjemikalier.
Disse kan benyttes både til kanner og fat og vil samle opp alt spill slik at dette ikke forurenser grunn eller konstruksjon.
Spillbakken er laget av motstandsdyktig og resirkulerbar PE-plast, som gjør at den lett å håndtere.

Brettene løftes med vanlige gafler. Merk at avfallsbrettene alltid må være tomme under håndtering.