Meny
VIRTUAL REALITY

VIRTUAL REALITY


Visualisering er viktig
Visualisering brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. HauCon kan tilby visualisering både i 3D og VR, som viser hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres, eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet

Målet er å få bedre løsninger
Når man benytter VR i prosjekteringen luker man ut feil og mangler før man begynner å bygge.

Ved å ta i buk VR-mulighetene som HauCon tilbyr, kan man få tilgang til et virtuelt datasimulert miljø. Der kan man ved hjelp av VR-briller enkelt komme inn i 3D-prosjekterte bygninger og større arealområder i en skala 1:1. På den måten kan alle involverte parter i et prosjekt bevege seg rundt i den modellerte løsningen og få et visuelt inntrykk av hvordan prosjektet kan bli ved ferdigstillelse.  

Felles for alle prosjekter er at de er avhengige av en god oppstart.
HauCon kan effektivisere prosessen ved å levere prosjekteringsgrunnlag med bl.a 3D-grunnlag i form av Revit-filer.

Les om visualisering i VR i Teknisk ukeblad:

                 

Fordeler ved å bruke VR:


 

Kontakt oss for å høre hvilke
løsninger vi kan tilby for deg!ROBERT KRISTENSEN-DEVIK

BIM-ingeniør / BIM Engineer

+47 90 65 62 23
+47 31 30 25 08