Meny
VIRTUAL REALITY

VIRTUAL REALITY

Når man benytter VR i prosjekteringen luker man ut 
feil og mangler før man begynner å bygge. Målet er å 
få bedre løsninger.


Ved å ta i buk VR-mulighetene som HauCon tilbyr, kan man få 

tilgang til et virtuelt datasimulert miljø. Der kan man ved hjelp 
av VR-briller enkelt komme inn i 3D-prosjekterte bygninger og 
større arealområder i en skala 1:1. På den måten kan alle 
 involverte parter i et prosjekt bevege seg rundt i den 
modellerte løsningen og få et visuelt inntrykk av hvordan 
prosjektet kan bli ved ferdigstillelse.Visualisering er viktig

Visualisering brukes stadig mer som grunnlag for beslutninger. HauCon kan tilby visualisering både

i 3D og VR, som viser hvordan prosjektet kan bli seende ut, hvordan det skal gjennomføres,

eller til å fremheve spesifikke elementer ved prosjektet.


       

Felles for alle prosjekter er at de er avhengige av en god oppstart. HauCon kan effektivisere prosessen

ved å levere prosjekteringsgrunnlag med bl.a 3D-grunnlag i form av Revit-filer.Les om visualisering i VR i Teknisk ukeblad: 

                                  

Fordeler ved å bruke VR:
 

Kontakt oss for å høre hvilke
løsninger vi kan tilby for deg!ROBERT KRISTENSEN-DEVIK

BIM-ingeniør / BIM Engineer

+47 90 65 62 23
+47 31 30 25 08