Haucon Norge AS
Meny
BYBANEN D14 MINDEMYREN

BYBANEN D14 MINDEMYREN

Utbygging av sporveien Bybanen i Bergen. Distansen som skal omlegges er på 1.500 meter og innebærer etablering av trasé for Bybanen, ny infrastruktur i bakken og nytt veianlegg langs banen.

Byggeperiode: 2019-2022

Entreprenør

Ansvarlig selger
Thorstein R. Jakobsen
+47 95 28 57 96