Haucon Norge AS
Meny
DEMENSLANDSBY - DØNSKI

DEMENSLANDSBY - DØNSKI

Bærum kommune er i startfasen av å bygge et bofelleskap for personer med demens på Dønski.

Innenfor et trygt og avgrenset område, bygget som en hyggelig landsby, skal beboerne kunne fortsette å leve sine liv likest mulig det de er vant til fra tidligere. Her vil personer med demens bo i boliggrupper som er utformet nesten som normale hjem. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv er viktig.

Området skal inneholde blant annet et torg, butikk, spisested, arealer for aktivitet og gode arealer for sosiale og kulturelle møteplasser. Beboerne vil ha tilgang til uteareal og skal kunne bevege seg fritt ute og inne i landsbyen.

Planen er at landsbyen står ferdig sommer 2020.

Livet i landsbyen skal være godt for beboere, besøkende, medarbeidere og frivillige. Her vil omsorg for personer med demens "omtenkes" og bli annerledes. Viktige målsettinger med arbeidet er at beboerne skal ha en god hverdag med stor frihet samtidig som de opplever trygghet og mestring.

136 plasser fordelt på 17 bokollektiv, med plass til 8 personer. 22 bo- og behandlingsplasser, i to grupper med plass til 11 personer. Inntil 40 dagaktivitetsplasser vil bli fordelt over dag-/kveld- og helgplasser.

Byggeperiode: 2018-2020
Entreprenør: HENT AS
HauCon leverer alt av forbruksmaterealer ti tillegg til geoforskaling og vanntette rørgjennomføringer med Nofirno.