Haucon Norge AS
Meny
DEMENSLANDSBY - DØNSKI

DEMENSLANDSBY - DØNSKI

Nytt demenslandsby i Bærum kommune. Bygget for rundt 136 plasser fordelt på bokollektiv. Bygget sto ferdig 2020.

Byggeperiode: 2018-2020

HauCon leverer alt
 av forbruksmaterealer i tillegg til geoforskaling og vanntette rørgjennomføringer med Nofirno.

Entreprenør
HENT AS

Ansvarlig selger
Erik Frodahl Hovelsrud
+47 94 50 77 10
efh@haucon.no