Meny
FOLLOBANEN

FOLLOBANEN

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutters reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.

Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski. HauCon har levert betongstolene til alle elementene som er montert i tunellene til Follobanen. HauCon har i tillegg levert forbruksmateriell.

Byggeperiode: 2017-2021
Oppdragsgiver: Bane Nor