Haucon Norge AS
Meny

Miljø


HMS


Helse, miljø og sikkerhet står i høysetet i alle ledd hos HauCon Norge AS. En null-skade-visjon er en selvfølge. Samtidig har vi fokus på å forebygge sykefravær gjennom et godt sosialt miljø internt i bedriften. Ansatte og ledelse med dedikert ansvar ivaretar og utvikler HMS-system hos HauCon Norge AS, samtidig som alle er bevisste sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Resultatet av HMS-arbeidet gjør HauCon Norge AS til en forutsigbar og stabil aktør i bransjen. 

HauCon leverer til BREEAM-prosjekter
BREEAM er et av det mest brukte miljøklassifiseringsverktøyene.
HauCon leverer løpende produkter til BREEAM-prosjekter.

HauCon har kunnskap om BREEAM
HauCon har kunnskap om BREEAM og gjeldene standard BREEAM-NOR 2016.
Vi ivaretar gjeldende forskriftskrav til dokumentasjon på produkter vi er forhandler av.

Dokumentasjon i BREEAM-prosjekter
HauCon er en aktiv kunde av CoBuilder. BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder forenkler
prosessen for valg av produkter og innsamling av relevant dokumentasjon i BREEAM-prosjekter.
HauCon har dokumentasjon tilgjengelig på www.haucon.no

Spørsmål om BREEAM
Spørsmål kan rettes til support@haucon.no


ISO14001:2015


For å ivareta det ytre miljøet på best mulig måte, er HauCon Norge AS sertifisert i henhold til Miljøsertifiseringssystemet ISO 14001:2015. Det er Det Norske Veritas (DNV-GL) som er sertifiseringsorgan for HauCon Norge AS. Systemresultater er tilgjengelig for våre interessepartnere. Vi setter også krav til at våre samarbeidspartnere skal bidra aktivt til at vi oppnår våre mål og forpliktelser, samt ivareta alle myndighetspålagte krav.