Meny

Miljø


HMS


Helse, miljø og sikkerhet står i høysetet i alle ledd hos HauCon Norge AS. En null-skade-visjon er en selvfølge. Samtidig har vi fokus på å forebygge sykefravær gjennom et godt sosialt miljø internt i bedriften. Ansatte og ledelse med dedikert ansvar ivaretar og utvikler HMS-system hos HauCon Norge AS, samtidig som alle er bevisste sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Resultatet av HMS-arbeidet gjør HauCon Norge AS til en forutsigbar og stabil aktør i bransjen. 

HauCon Norge AS ønsker å motivere til bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter gjennom å tilby mer miljøvennlige produkter. BREEAM-NOR er et effektivt verktøy for bedre miljøytelse i alle ledd. HauCon Norge AS har en klar målsetting om å tilby dokumenterte produkter med de beste livsløpsvurderingene som kan bidra til poeng i BREEAM-NOR-prosjekter. 


ISO14001:2015


For å ivareta det ytre miljøet på best mulig måte, er HauCon Norge AS sertifisert i henhold til Miljøsertifiseringssystemet ISO 14001:2015. Det er Det Norske Veritas (DNV-GL) som er sertifiseringsorgan for HauCon Norge AS. Systemresultater er tilgjengelig for våre interessepartnere. Vi setter også krav til at våre samarbeidspartnere skal bidra aktivt til at vi oppnår våre mål og forpliktelser, samt ivareta alle myndighetspålagte krav.